درگاه فعال و مورد تایید می باشد

نام پذیرنده مهدی علیزاده چم خاله
نام وبسایت گیم پلی
آدرس وبسایت https://gameplayshop.ir
تاریخ فعالیت 15 آذر 1398 ساعت 18:52:04
گزارش تخلف