کیف پول

کیف پول Pay چه کاری انجام می دهد؟

با استفاده از کیف پول، مشتری شما می تواند بجای استفاده از شماره کارت درحین خرید، از شماره موبایل خود استفاده نماید و دیگر نیاز به حفظ واستفاده از شماره کارت و رمز دوم نیست و کار پرداخت وجه با استفاده از شماره موبایل و یک کلمه عبور انجام می شود. در این روش میزان فروش محصول پذیرنده چند برابر شده و خطاهای بانکی مانند خطای در دسترس نبودن بانک صادرکننده کارت وجود ندارد.