با استفاده از مستندات و آموزش مرحله به مرحله نصب در لینک زیر میتونید این پکیج رو استفاده کنید

https://goo.gl/4QHQ8K